Estamos en:

O Lavadoiro - Lavandería industrial

Polígono Industrial Santa Comba - Nave 26
15840 Santa Comba (A Coruña)

Teléfono móvil:  618 266 892
                          629 088 702

Teléfono:           981 88 08 15

E-mail:                info@olavadoiro.es

HOSTELERÍA SANTA COMBA, S.L foi beneficiaria dunha axuda da Medida Leader Galicia 2014-2020, xestionada a través do GDR 19 Asociación Terras de Compostela, para levar a cabo un proxecto de ampliación da capacidade produtiva, co fin de modernizar as instalacións e crear novos empregos, así como consolidar o emprego existente na empresa.. A mellora enerxética tamén é outro dos obxectivos que se persiguiron con esta iniciativa. O proxecto foi cofinanciado por:

financiado